Přeskočit na hlavní obsah

Vítejte v J&T.
Děláme to nejlepší privátní a investiční bankovnictví a tím přispíváme k rozkvětu zemí, ve kterých působíme. Na jedné straně jsou lidé, kteří vytvořili majetek, chtějí jej v čase zhodnotit a jednou třeba předat dalším generacím. Pro ty vytváříme jedinečné investiční příležitosti. Na druhé straně jsou firmy a podnikatelé, kteří chtějí růst a realizovat své nápady. Těm zajišťujeme to správné financování. Spojujeme tyto dva světy.

ALM SPECIALISTA

Do týmu finančních analýz J&T Banky hledáme samostatného a přátelského kolegu, který miluje čísla a má zkušenosti v oblasti řízení aktiv a pasiv finanční instituce.

CO U NÁS ZÍSKÁTE:

 • Pestrou a odpovědnou pozici ve stabilním týmu v privátní investiční bance.
 • Práci se širokým záběrem přes oblasti likvidity, ALM, risk managementu, regulace, simulací atp.
 • V J&T máte možnost být sám/sama sebou. Nesvazujeme lidi nějakými předsudky, zbytečnou byrokracií, nestojíme jim za zády, neříkáme, co mají kdy dělat. Důvěřujeme, dáváme relativně hodně volnosti a zároveň očekáváme výsledky.
 • Budeme si všímat toho co a jak děláte, mluvit s vámi o práci a vašich představách. Když ve vás uvidíme potenciál, brzy vás postavíme před zajímavou příležitost.

NA ČEM BUDETE PRACOVAT:

 • Modelování a predikce bilance s dopady do ziskovosti banky.
 • Simulace dopadů změn úrokových sazeb do ziskovosti banky.
 • Analýza odchylek klíčových ukazatelů banky v oblasti řízení rizika likvidity a úrokového rizika, např. mezi plánem a skutečností
 • Spolupráce na tvorbě finančního plánu banky.
 • Poskytování výstupů a analýz pro řízení úrokové politiky banky.
 • Přímá spolupráce s členem představenstva zodpovědného za řízení rizik a jeho podpora.
 • Úzká spolupráce s finančním controlligem při nastavování interních cen v rámci FTP a udržování modelu FTP
 • Příprava podkladů na zasedání ALCO výboru za svěřenou oblast.
 • Předběžná optimalizace interních oceňovacích nástrojů banky pro stanovení úrokových sazeb produktů banky.

V dlouhodobém horizontu:

 • Podílení se rozvoji koncepce ALM ve vztahu k řízení úrokového rizika a rizika likvidity
 • Příprava předpisové základny a dokumentace za oblast ALM

CO BUDETE KE SVÉ PRÁCI POTŘEBOVAT:

 • Silné analytické schopnosti
 • Samostatnost a preciznost
 • Vášeň pro práci s čísly a databázovými výstupy
 • Schopnost koordinovat procesy a vstupy napříč organizací
 • Min. 2 roky zkušenosti v řízení aktiv a pasiv
 • Přehled o struktuře bankovní bilance
 • Schopnost analyzovat jednotlivé položky bankovní bilance a znalost vlivu rizik na její jednotlivé složky
 • Znalost Funds Transfer Pricing (FTP) systému a modelování
 • Orientaci v regulatorních požadavcích v oblasti řízení úrokového rizika a likvidity
 • Práce s MS Excel na pokročilé úrovni
 • Výhodou je znalost MS SQL

Kontakt

J&T SERVICES ČR, a.s.
Veronika Morávková
Sokolovská 700/113a
180 00  Praha 8
Česká republika